کارشناس فروش

کارشناس

شرکت فرا معماران  در حوزه خود جزء بهترین ها و حرفه ای ترین ها می باشد . از خصوصیات کارشناس فروش به چند مورد میشود نام برد . دانش کافی در زمینه کاری  امور  و ارتباط با مشتری

 

شهریور ۱۰, ۱۳۹۶