دسته‌بندی نشده

جایگاه معماری در جهان امروزی؟

جایگاه معماری

در دنیای امروز ، معماری را در سبکهای گوناگونی مشاهده می کنیم که هر کدام از سبکها برای خود فلسفه معنایی و عملی برای نمایش خود تعریف کرده اند که بیانگر هستی آن می شود . ساختار در سبکها متفاوت است و هر سبکی فرم و عناصر خود را تعریف می کند به بیان ساده تر سبک می گوید که شکل و کالبد و عناصر سازنده بنا باید چگونه باشد . در این میان واژه باید در میان می آید که برای سبکها چهار چوب بیرونی ، داخلی و متریال را تعریف می کند که همین امر باعث تکرار سبک در معماران دنبال کننده آن سبک را فراهم میکند . بله باید در امر معماری ایجاد شده است . بایدی که باعث شده تا معماران  دیگری متولد نشوند . شرطی شدن معماران پایان فعالیت آنها می باشد و نمی گذارد تا معمار عرض اندام کند یا خودی از فعالیتهایش نشان بدهد. در نوشته های بعدی به شکل کامل به این موضوع می پردازیم .

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *