مهندس معمار

مهندس معمار

مهندس معماری ( آقای عبداللهی ) در بخش طراحی و اجرا با نگاه متفاوت خود توانسته پیشرو باشد و به گفته ایشان رهایی در عرصه معماری و اجرا می تواند معنای حقیقی معماری را الحاق دهد .

آذر ۱۹, ۱۳۹۷