محوطه سازی باغ ویلا

امروزهباگسترشمتریالهای گوناگون باعث شده استتاکیفیت در محوطه سازی باغ ویلا و دیگر محوطه های حرفه ایتر دنبال شود. طرح های مختلفی برای محوطه سازی و درست کردن مسیر و راه در باغ ها وجو دارد. بستگی به سبکی که شما دوست دارید طرح های لوکس و کلاسیک و طرح های مدرن و ساده وجود دارد. مسیری که شما در محوطه سازی باغ ایجاد می کنید ی تواند ادامه ای از خط های ویلا یا خانه باشد و در واقع مسیر ورودی شما را تعریف می کند و یا می تواند صرفاً مسیر هایی با بافت و متریال های زیبا برای تزئین باغ شما باشد.

دی ۹, ۱۳۹۷