محوطه سازی

محوطه سازی

مرحله اول در ایجاد طرحهای معماری در فضاها و محوطه‌ سازی، توجه به پارامترهای مکانی و اهداف و احتیاجات بالقوه کسانی است که از این مکانها استفاده می‌کنند.نتایج این تحقیقات در قالب یک برنامه نوشته شده، فهرست یا تحلیل مکانی ارایه می‌شود. مرحله بعد درپروسه طراحی توجه به کانسپت یا همان تصور و مفهوم در محوطه سازی است که مجموع طرحها و ایده‌ها پیرامون چگونگی طراحی و بهبود وضعیت استفاده از یک فضای خاص را در بر می‌گیرد. در اغلب موارد این ایده‌ها نتیجه تحقیقات و بررسیهای انجام گرفته‌است اما گاهی اوقات طرحها و ایده‌ها قبل از تحقیقات شکل می‌گیرند و متعاقب بررسیهای انجام شده، تغییراتی در آن‌ها اعمال می‌شود

.

دی ۵, ۱۳۹۷