مهندس اجرا

مهندس اجرا

علی مروتی مهندس اجرا شرکت فرا معماران . مهندس مروتی در حوزه خود با دانش اجرایی خود از پس هر سازه ای بر آمده و تجربه خوبی در این زمینه کسب کرده است .

شهریور ۱۰, ۱۳۹۶