طراحی فاز یک و دو

مفهوم نقشه فاز یک و فاز دو

همانطور که میدانید بعد از مشخص کردن و بررسی سایت پروژه از نظر های مختلف و آنالیز کلی کار به طراحی پلان معماری سازه مورد نظر میرسد تا در این مرحله طرحی برای سایت در نظر گرفته شود و این طرح را پیاده سازی نمود که پس از انجام این موارد و بررسی کلی طرح ساختمان نقشه سازه مورد نظر را با مقیاس هایی از جمله ۱*۱۰۰ و ۱*۱۵۰ ترسیم می نمایند تا طرحی کلی در دسترس باشد و عوامل اجرایی با طرح و فرم اصلی ساختمان آشنا شوند که به این نقشه هایی که ویژگی های معماری ساختمان که در آنها روابط و اطلاعات محدودی از جمله نوع استقرار بنا و روابط فضا ها و مشخصات نمای ساختمان را دارا هستند نقشه فاز یک معماری می گویند .

 معرفی طرح و سازه به مهندسین و سایر عوامل میتوان از این نقشه ها استفاده نمود تا آنها را با فرم و طرح ساختمان و اطلاعات فراتری در این رابطه آشنا نمود و نظر سرمایه گذاران را راجع به این طرح و نمای ساختمان جلب نمود , همچنین میتوان امکانات مربوط به اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد کرد یعنی با استفاده از نقشه فاز یک سازه نیز میتوان عملیات متره و برآورد را انجام داد . برای بهتر به نظر رسیدن این نقشه ها و موراد دیگر همچون ارائه اطلاعات بیشتر در رابطه با سازه از مبلمان فضا ها و پر رنگ کردن برخی قسمت ها و … در نقشه استفاده میشود .

آذر ۲۱, ۱۳۹۷