طراحی فاز دو

 معرفی طرح و سازه به مهندسین و سایر عوامل میتوان از این نقشه ها استفاده نمود تا آنها را با فرم و طرح ساختمان و اطلاعات فراتری در این رابطه آشنا نمود و نظر سرمایه گذاران را راجع به این طرح و نمای ساختمان جلب نمود , همچنین میتوان امکانات مربوط به اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد کرد یعنی با استفاده از نقشه فاز یک سازه نیز میتوان عملیات متره و برآورد را انجام داد . برای بهتر به نظر رسیدن این نقشه ها و موراد دیگر همچون ارائه اطلاعات بیشتر در رابطه با سازه از مبلمان فضا ها و پر رنگ کردن برخی قسمت ها و … در نقشه استفاده میشود .

دی ۹, ۱۳۹۷