نمای مذهبی

از عناصر بتونی می شود ، به جای استفاده از مصالح یکنواخت و معمول ، برای دیوار کشی و جداره سازی بخش های بنای ساختمان ، تنوع در چهره ساختمان ایجاد کنید و در حفاظ بالکن و استخر ، جداسازی پارکینگ ، فضای داخلی ساختمان نظیر اوپن ، آرک و … از محصولات بتن مشبک مسدودی بهره مند گردید . نمای مذهبی از دیر باز در نگاه ایرانی ها شناخته شده بود و مردم ما اهمیت بسیاری به نمای مذهبی قائل بودند.در نمای مذهبی به چند مشخصه باید دقت کرد.

رنگ: استفاده از رنگهای معنوی در نما بسیار اهمیت دارد.

اشکال اسلیمی :از فرم های اسلیمی استفاده شود

 

 


دی ۹, ۱۳۹۷