نمای مسکونی

سمت بیرونی ساختمان در ساختمان سازی به نما معروف است در این مبحث  می توان گفت طراحی نمای ساختمان مسکونی از اصلی ترین بخش ساختمان سازی است و علاوه بر این نمای بیرونی ساختمان می تواند باعث بالا رفتن ارزش مادی ساختمان و جذابیت ظاهری آن شود. نمای مسکونی کالبد هر خانه است که معرف آن نیز می تواند باشد. طراحی نمای بیرونی ساختمان های مسکونی تشکیل شده از انواع نماهای مدرن و کلاسیک استفاده کنید که انتخاب هر یک از نماها به سبک طراحی داخلی ساختمان و سلیقه شخصی شما بستگی دارد.به بعضی از خصوصیات نمای مسکونی می پردازیم . 

ترکیب عناصر: این آیتم خیلی مهم است زیرا باید با دانش قبلی بتوان عناصر نما را در کنار هم به طریقی قرار داد که زیبایی تولید شود.

نور پردازی : نور در شب هم از دیگر آیتمهای مهم نما به شمار می آید.


دی ۹, ۱۳۹۷