محوطه سازی پشت بام

مبحث طراحی و معماری ساختمان ها، فضاهایی وجود دارد که در صورت طراحی داخلی صحیح و اجرای دکوراسیون مناسب و کلاً محوطه سازی مطلوب، می تواند به فضاهایی پر استفاده و انرژی بخش تبدیل شوند. امروزه در ساختمان های در حال استفاده که قبلاً ساخته شده اند، موضوع محوطه سازی بیشتر مد نظر ساکنین قرار گرفته است و ساکنان مجتمع های ساختمانی با استفاده از شرکت های طراحی ساختمان و دکوراسیون، نسبت یه بازپیرایی فضاهایی مثل حیاط، بالکن ها و روف گاردن ها اقدام می کنند.

بهمن ۲, ۱۳۹۷